Quick search
Go!

Scientific Study & Research - Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry


Issue: SCSCC6 - Volume I (2000)

CSCC6 - Volume I (2000)
Abstracts: 34 records

GEORGESCU MILPOMENIA, LEONTE MIRCEA
STUDII CU PRIVIRE LA SINTEZA SI STRUCTURA UNOR DERIVATI AI ACIZILOR FENOLICI

FÎNARU ADRIANA, PRISECARU MARIA
SINTEZA O-HIDROXIFENILCETONELOR SI STUDIUL INFLUENTEI LOR ASUPRA DEZVOLTARII PLANTELOR

MIRON DORU NECULAI
CARACTERUL NUCLEOFIL AL CICLOIMONIU ILIDELOR

CĂLIN MARIA, POPA GHEORGHE, SERPE MIHAELA
STUDIUL INFLUENTEI APEI MAGNETICE FOLOSITE LA IRIGARE ASUPRA COMPOZITIEI CHIMICE A UNOR PLANTE LEGUMICOLE

ACATRINEI FLORIN, RAŢI IOAN
ALITATEA FRUCTELOR LA CÂTEVA SOIURI SI HIBRIZI DE PRUN STUDIATE LA S.C. FRUCTEX S.A. BACAU

RAŢI IOAN, ACATRINEI FLORIN
ÎNSUSIRI CALITATIVE ALE FRUCTELOR PRINCIPALELOR SOIURI DE MAR CULTIVATE ÎN ZONA BACAU

PRISECARU MARIA, GHEORGHIŢĂ GOGU, FÎNARU ADRIANA
THE STUDY OF “IN VITRO” MULTIPLICATION OF SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.)

ALBU ANGELA
MATERIALE SUPORT PENTRU IMOBILIZAREA ENZIMELOR

ALBU ANGELA
REACTOARE ENZIMATICE CU UMPLUTURA

DIMA DUMITRU, PAMFILIE RODICA
IMPLICATIILE CODULUI DE DEONTOLOGIE AL COMERTULUI INTERNATIONAL CU BUNURI ALIMENTARE

LEONTE MIHAI, FLOREA TRAIAN
CERCETARI REFERITOARE LA UTILIZAREA ÎN INDUSTRIA DE PANIFICATIE A UNOR AMELIORATORI TENSIOACTIVI

LEONTE MIHAI
ÎMBUNATATIREA PROPRIETATILOR REOLOGICE ALE ALUATULUI PRIN FOLOSIREA UNOR ADITIVI POLIFENOLICI SI TENSIOACTIVI

MIRON VALERIA
PERSPECTIVE PRIVIND UTILIZAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA CU PLACI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA

LEONTE MIHAI
CERCETARI PRIVIND FOLOSIREA PREPARATELOR ENZIMATICE ÎN INDUSTRIA DE PANIFICATIE

DABIJA ADRIANA
EFECTUL UNOR TRATAMENTE FIZICO – CHIMICE ASUPRA CONSERVABILITATII DROJDIEI DE PANIFICATIE

ICA MARIA
NECESITATEA MARIRI VALORII NUTRITIVE A PRODUSELOR ALIMENTARE

PUIU-BERIZINŢIU LĂMÎIŢA
POSIBILITATILE DE CONTAMINARE MICROBIOLOGICA A PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA DE-A LUNGUL FLUXULUI TEHNOLOGIC

FLORESCU IULIAN, STUPU DANIELA
CERCETARI PRIVIND CALCULUL STERILIZARII PRODUSELOR ALIMENTARE PRIN TRATARE TERMICA

FLORESCU IULIAN, STUPU DANIELA
CONSIDERATII PRIVIND FORMAREA AMBALAJELOR DE UNICA FOLOSINTA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA

MĂCĂRESCU BOGDAN
STRATEGIA DE MEDIU ÎN JUDETUL BACAU

NAGACEVSCHI VALERIU, MACOVEANU MATEI
MODEL MATEMATIC PENTRU CALCULUL DISPERSIEI UNUI POLUANT EMIS DIN SURSE MULTIPLE

UNTEA ION, TUDORACHE ELENA
POSIBILITATI DE UTILIZARE A TUFURILOR VULCANICE ZEOLITICE INDIGENE CA ADJUVANTI DE COAGULARE ÎN TEHNOLOGIA APELOR

DIDI MOHAMED-AMINE, AZZOUZ ABDELKRIM
DEPOLLUTION D‘EFFLUENTS AQUEUX PAR COMPLEXATION DU CUIVRE ET DU COBALT AVEC DES EXTRACTANTS ORGANOPHOSPHORES

BORCEA AURICA, BELDIE CAMELIA
PROCES ECOLOGIC DE DEPUNERE A CROMULUI DIN ELECTROLITII PE BAZA DE CROM TRIVALENT

GAVRILĂ LUCIAN, GAVRILĂ DANIELA
CONSIDERATII PRIVIND DEGAZAREA SI REGLAREA pH-ULUI APEI DE ALIMENTARE A CAZANELOR DE ABUR

GAVRILĂ LUCIAN, GAVRILĂ DANIELA
ASPECTE PRACTICE PRIVIND TRATAREA APELOR DE RACIRE RECIRCULATE DINTR UN COMPLEX DE ÎNGRASAMINTE AZOTOASE

JUMANCA VALERIU, CIOBANU DOMNICA
CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND PROCESELE DE COROZIUNE POSIBILE ÎNTR-O INSTALATIE DE OBTINERE SI UTILIZARE A ACIDULUI AZOTIC

ROTAR DAN, LIVINŢI PETRU
CONVERTOR ANALOG - NUMERIC CU DAC08

ROTAR DAN, LIVINŢI PETRU
CRESTEREA PRECIZIEI DE POZITIONARE LA SISTEMELE CU MOTOARE PAS CU PAS PRIN COMANDA MIXTA PASI - MICROPASI

ROTAR DAN, LIVINŢI PETRU
AUTOMATIZAREA INSTALATIEI DE AZOT DE LA COMBINATUL DE ÎNGRASAMINTE CHIMICE BACAU

ROTAR DAN, LIVINŢI PETRU
CONSIDERATII PRIVIND CONDUCEREA PROCESELOR CU AJUTORUL CALCULATOARELOR IBM-PC

ROTAR DAN, LIVINŢI PETRU
APARAT PENTRU PROTECTIA LA TEMPERATURA A LAGARELOR DE LA MASINILE DE FABRICAT HÂRTIE

PUIU-BERIZINŢIU MIHAI, ROTAR DAN
COMANDA AUTOMATA ÎN SISTEM MICROPROCESOR A ACTIONARILOR ELECTRICE A UTILAJELOR CU VITEZA REGLABILA

LIVINŢI PETRU, ROTAR DAN
RADUCTOR NUMERIC DE TURATIE PENTRU MASINI ELECTRICE

Copyright (c) 1995-2007 University of Bacu