Quick search
Go!

SISTEM DE MONITORIZARE, COMANDÃ ªI CONTROL LA UN BARAJ HIDROENERGETIC


VASILE LILIANA, CIOBANU CONSTANTIN, CHELU CRISTIAN
AUTOMATIC SYSTEMS - CRAIOVA

Issue:

MOCM, Number 11, Volume IV

Section:

Unconventional Sources and Environment Protection in Energetics

Abstract:

Reabilitarea din motive de siguranþã are caracter prioritar ºi se impune în toate situaþiile în care starea unor instalaþii componente ar putea conduce la avarii grave, având drept consecinþã pagube umane ºi materiale proprii sau la terþi. Este mai ales cazul barajelor ºi a echipamentelor acestora.Necesitatea reabilitãrii prin realizarea unui sistem de supraveghere, urmãrire ºi control al unui baraj devine iminentã în situaþia în care starea echipamentelor unei amenajãri hidroelectrice conduce la o indisponibilitate majorã de timp sau de capacitate de producþie, prin urmare la pierderi financiare însemnate, având ca scop atât eliminarea riscului unei avarii iminente atât pentru populaþie cât ºi pentru mediu, precum ºi prelungirea duratei de viaþã a obiectivului prin reconstituirea sau îmbunãtãþirea performanþelor iniþiale din proiect.Baraj hidroenergetic, apã, debite deversate, retehnologizare, control , siguranþã

Keywords:

system de monitorizare, baraj hidroenergetic.

Code [ID]:

MOCM200511V04S07A0008 [0000249]

DOI:


Copyright (c) 1995-2007 University of Bacãu